Villkor Webbhandel hos Symaskinsshopno1.se

Allmänt

Följande köpevillkor gäller från 2021 -08 - 03

 1. Köpevillkoren utgör tillsammans med din beställning, som bekräftats genom en orderbekräftelse, avtalsunderlaget för köpet. 
 2. Köpevillkoren och annan information på www.symaskinsshopno1.se finns bara på svenska.
 3. För att kunna handla på www.symaskinsshopno1.se måste du ha fyllt 18 år.
 4. Dessa villkor gäller när du som konsument gör köp på www.symaskinsshopno1.se Om du handlar genom butiken gäller istället eventuella andra överenskomna köpevillkor eller den svenska köplagen (1990:931).
 5. Där det i dessa köpevillkor ställs krav på skriftlig dokumentation uppfylls detta genom e-post, sms, Rek brev.

1. Parter

 • "Säljaren" är: SYMASKINS SHOP N0.1 AB Kontaktuppgifter till Symaskins Shop N0.1 AB framgår nedan,
 • Symaskins Shop N0.1 AB: Org.nr. 559222-6657
 • Adress: Mariedalsvägen 15, 217 54 Malmö
 • Telefon: 0723 - 599 470 vardagar 9:00 - 18:00
 • "Säljare" benämns nedan som "vi", "oss" eller "säljaren". Köparen är: den person som är angiven som köpare i beställningen, och benämns nedan som "du", "dig", "din" eller "ditt".

2. Din beställning

 1. När vi mottar din beställning bekräftar vi beställningen och skickar automatiskt en orderbekräftelse till dig på den e-postadress du har angett. Läs noggrant igenom orderbekräftelsen när du får den, och kontrollera att orderbekräftelsen överensstämmer med beställningen.
 2. Avvikelser mellan din beställning och orderbekräftelsen betraktas som ett nytt erbjudande från oss, som du kan godta eller tacka nej till. Om du har beställt mer än en produkt kan det förekomma att du får produkterna i separata försändelser.
 3. Vi förbehåller oss rätten att annullera din beställning eller en del av den om produkten är slutsåld. Om en produkt är slutsåld får du ett meddelande om det, eventuellt tillsammans med information om vad vi kan erbjuda istället. Du får möjligheten att godta vårt nya erbjudande med de ändringar vi anger jämfört med din beställning, eller helt annullera beställningen. Vidare förbehåller vi oss rätten att annullera beställningar avsedda för vidareförsäljning.
 4. Om ett skriv- eller tryckfel av betydande omfattning har förekommit från säljarens sida, i annonser och dylikt och/eller i webbutiken, som är större än 15 % av det normala försäljningspriset, kan säljaren ensidigt ändra, ta bort eller avvisa beställningen. Det gäller även om kunden har fått en orderbekräftelse eller liknande.
 5. Vi har möjlighet att göra ändringar fram till dess att varan skickas från vårt lager. Om varan har skickats från vårt lager måste du använda ångerrätten.

3. Betalning

 1. När du handlar på www.symaskinsshopno1.se är det Klarna, Ecster AB Eller PayPal som hanterar transaktionerna. 
 2. Alla priser är inklusive moms. Orderöversikten inkluderar alla kostnader förknippade med varan, som porto, frakt, emballage ETC. Ej kostnader för finansiellt upplägg som tillkommer del och avbetalnings uppgörelser med Ecster AB.
 3. Vid betalning kan du välja bland olika betalningsalternativ. 
 4. Du debiteras när din betalning är godkänd påbörjats leveransen. Det gäller också vid förhandsbeställning av produkter som blir tillgängliga framåt i tiden eller som har ett obekräftat leveransdatum.
 5. Du får erbjudanden om finansiering samt olika betalningsmetod och undertecknar avtalet med villkoren elektroniskt under betalningsprocessen. Det är ett avtal mellan dig och vår finansieringspartner. Kontoinnehavaren är införstådd med att kontot belastas med räntor på det aktuella utestående beloppet, och att det tillkommer kostnader utöver det som visas i webbutikens orderöversikt. Vid utebliven betalning tas dröjsmålsränta ut enligt gällande svensk lag om räntor vid försenad betalning (Räntelagen 1975:635). Avgifter kan även komma att tas ut enligt svenska lagar för inkasso (Inkassolagen 1974:182) samt (Lag om ersättning för inkassokostnader m.m. 1981:739).

4. Returrätt/Ångerrätt

 1. Symaskins Shop N0.1 lämnar 14 dagars returrätt. På produkter levererade av Symaskins Shop N0.1 AB webbshop. Returrätt är inte öppet köp där man kan prova varan och sen skicka tillbaka den. (Vill du prova en produkt så finns 30 dagars utbytesgaranti som kan ansökas genom kontakt med butiken)  Produkter med returrätt ska returneras till Malmö butiken. Skicka eller ta med produkten, kvittot i obrutet emballage till butiken, så får du pengarna tillbaka för köpet. Produkten samt emballaget ska vara oanvänt, komplett, rent och oskadat. Transport kostnaderna debiteras.
 2. Produkten får ej returneras använd, skadad, eller utan samtlig utrustning som medföljt vid leverans om inget annat överenskommits. (från tid till annan kan testperioder erbjudas och då gäller de vid den tiden överenskommen retur rätt)
 3. Undantag för returrätt är tjänster, presentkort, på-köpet-produkter samt produkter med abonnemang, begagnade produkter eller prisnedsatta utförsäljnings varor samt produkter som ej avhämtas och går i retur. För produkter som laddas ner digitalt är ångerrätten förbrukad när du har fått åtkomst till varan.

5. Skicka varor i retur

 1. Varan kan returneras till butiken
 2. Symaskins Shop N0.1 - Mariedalsvägen 15  - 217 54 Malmö
 3. Produkten ska skickas tillbaka till oss (med spårningsnummer) i original emballaget, tillsammans med godkänd ångerrättsblankett. Blanketten eller skriftlig överenskommelse . Köparen står för portot/transportkostnader som uppkommit. Ordern krediteras och du får tillbaka det belopp du har betalt minus eventuella transportkostnader när varan besiktigats och godkänts som retur.
 4. Vid utestående faktura hos fakturaleverantör måste den betalas innan sista betalningsdatum även om varan är returnerad till butik.

6. Leverans och försening

 1. Leveransen av produkterna sker på det sätt som står angivet på orderbekräftelsen. Vi bär risken för produkterna tills de övertas av dig, det vill säga när du har fått produkterna i din besittning.
 2. Vid hemleverans bör du tänka på att du själv har ansvar för att ta in produkterna i bostaden och att du måste vara på plats för att ta emot varorna. Vi kan kräva legitimation innan vi överlämnar varorna.
 3. Våra hemleveranser utfärdas endast till platser där vi kan nå fram till leveransadressen med våra bilar, på farbar väg.
 4. Om leveransen av produkterna blir försenad ger vi dig information så fort vi har kunskap om det liksom information om, och eventuellt när, leverans kan ske, eller om produkten (produkterna) är slutsåld(a).
 5. Vid Boka & Hämta i butik som leveransmetod betraktas beställningen som annullerad om den inte har hämtats inom 24 timmar efter den tidpunkt som anges på orderbekräftelsen som skickas via e-post. Är varan förbetald ligger ordern kvar fram tills den hämtats.
 6. Vid leveransmetoder då du ska hämta beställningen i butik, men den betalas under köpprocessen på nätet, räknas det som en internetbeställning som då regleras av bland annat den svenska lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, e-handelslagen, konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen, marknadsföringslagen, tillämplig personuppgiftslagstiftning (GDPR och den svenska dataskyddslagen) och, i tillämpliga fall, konsumentkreditlagen. Om du vill ha mer information om dina rättigheter och skyldigheter vid köp kan du söka på dessa lagar på www.hallakonsument.se
 7. CV 19 epidemin Ställer till leveransproblem på många olika vis. Våra leverantörer kan ha svårt att få reservdelar, leveranser och transporter. Detta påverka vår leveranskapacitet i bland. Detta ligger utan för vår påverkansmöjlighet. Vi informerar om en sådan situation uppstår. Då kommer vi gemensamt överens om hur vi ska gå vidare.

Om du har beställt mer än en produkt kan det hända att du får produkterna i separata försändelser.

7. Reklamation

 1. Efter att du har tagit emot produkterna rekommenderar vi att du så snart som möjligt undersöker om leveransen motsvarar orderbekräftelsen, om produkterna har blivit skadade under transporten eller om produkterna annars har fel eller brister.
 2. Om produkterna har fel eller brister kan du beroende på omständigheterna kräva att felet åtgärdas, kräva ny leverans, prisavdrag, ersättning eller att köpet hävs. Köparen kan kräva om leverans eller att få varan reparerad om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Anmälan om fel och brister hos produkterna kan göras till oss muntligen eller skriftligen. Det måste ske inom rimlig tid efter att du har upptäckt eller borde ha upptäckt felet eller bristen. Du har dock alltid minst två månaders reklamationstid. Vi rekommenderar av bevisskäl att du skickar in reklamationen till oss skriftligen. Rätten att reklamera gäller i tre år efter att du tog emot produkten, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse. Reklamationen måste riktas mot säljaren, det vill säga Symaskins Shop N0.1 AB Vid köp genom företag har köparen 2 års reklamationsrätt enligt köplagen.

8. Ångerrätt

 1. Den svenska lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ger dig rätt att ångra ditt köp. Ångerrätten gäller för varor och enskilda tjänster. Ångerrätten förutsätter att du senast inom 14 dagar efter att du har tagit emot leveransen meddelar säljaren att du vill använda ångerrätten, i första hand genom att använda den ångerblankett du har fått eller annars skriftligen via brev, e-post eller sms med order numret som referens.
 2. För att kunna använda ångerrätten måste produkten returneras till oss i det skick som när du mottog den. Säljaren har rätt till ersättning för bl.a. värdeminskning som beror på att köparen har hanterat varan i större omfattning än nödvändigt. Alla produkter ska returneras till säljaren inom rimlig tid, senast inom 14 dagar från ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Eventuell fraktkostnad för returen betalar köparen.
 3. Säljaren är skyldig att betala tillbaka hela köpeskillingen, inklusive porto för försändelsen, expeditionsavgift, tullavgifter, postförskott etc. som kan ha belastats köparen vid leverans. Återbetalning ska ske senast 14 dagar från den dag då säljaren tog emot köparens meddelande förutsatt att Symaskins Shop N0.1 inom denna tid fått varan i retur, eller ett kvitto på att varan sänts tillbaka.
 4. Produkten skickas tillbaka till oss (med spårningsnummer), om möjligt i original emballaget, tillsammans med ångerrättsblanketten (som bifogades returbekräftelsen du fick via e-post). Blanketten kan laddas ner [här].
 5. Vid köp från Symaskins Shop N0.1 AB kan varan returneras till vårt returcenter:  Symaskins Shop N0.1 -  Mariedalsvägen 15 - 217 54 Malmö

Köparen kan inte ångra köp av varor som snabbt minskar i värde, varor som inte kan returneras, tjänster eller specialbeställda produkter.

9. Personuppgifter

Vid köp från oss kommer vi inte att spara dina personuppgifter. För fullständig information om Symaskins Shop N0.1 ABs behandling av personuppgifter, vänligen se vår integritetsskyddspolicy, https://www.Symaskins Shop N0.1.se/integritetsskyddspolicy


10. Tvister

Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Som konsument kan du dock alltid hänvisa en eventuell tvist till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Du kan kontakta ARN antingen via deras hemsida www.arn.se

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Parter i ärendet är säljaren, det vill säga Symaskins Shop N0.1 AB. Alla tvister ska lösas enligt svensk rätt. Om ärendet dras inför domstol ska det avgöras i din (köparens) domsaga, det vill säga normalt i närheten av din boendeort.

Du måste ha fyllt 18 år för att kunna handla på Symaskins Shop No.1 hemsida.